regulamin sali zabaw (Ancymondo)

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali Zabaw SNG.

2. Przed wejściem na Salę Zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Sala Zabaw jest czynna Poniedziałek – piątek -> 16:00-20:00 ; Sobota – niedziela -> 09:00-19:00 . Liczba dzieci bawiących się jednocześnie na Sali Zabaw nie może przekroczyć 310.

4. Wstęp na Salę Zabaw mają wszystkie dzieci do dnia uzyskania pełnoletniości. Dzieci do 4 roku życia mogą korzystać z atrakcji wyłącznie w asyście osoby dorosłej.

5. Pozostawianie Urwisa pod Naszą opieką jest WSTRZYMANE  - do odwołania.


6. Wstęp do Sali Zabaw jest płatny. Koszt pobytu na terenie Sali Zabaw określony jest w cenniku.

7. Koszt pobytu obejmuje zarówno korzystanie z Sali Zabaw i ścianek wspinaczkowych.

8. Wstęp dla rodzica/opiekuna jest wliczony w cenę wejścia dziecka.

9. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać w Sali Zabaw (Ancymondo) wyłącznie pod stałą opieką rodzica/opiekuna.

10. Dla dzieci w wieku 0-3 lata przeznaczona jest Strefa Malucha. Liczba dzieci bawiących się jednocześnie w Strefie Malucha nie może przekroczyć 10.

11. Młodzież od 13 roku życia może wejść na Salę Zabaw bez opieki osoby dorosłej wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie 13 roku życia.

12. Przychodząc pierwszy raz każdy zobowiązany jest do wypełnienia formularza podając wszelkie wymagane dane.

 

13. W przypadku odmowy wypełnienia formularza  Obsługa Sali Zabaw ma obowiązek odmowy przyjęcia na teren sali.


14. Elementem integralnym Sali Zabaw są ścianki wspinaczkowe Waltopia. Korzystanie ze ścianek wspinaczkowych jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem ścianek wspinaczkowych i po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna na skorzystanie ze ścianki przez dziecko. Korzystanie ze ścianek wliczone jest w cenę biletu i wymaga zrobienia rezerwacji na miejscu lub on-line. Rezerwacja obejmuje 60 minutową sesję, w tym 15 minut szkolenia. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać dzieci, których ciężar ciała wynosi minimum 20 kg.

 

14a. Na terenie Ancymondo znajduje się tor po którym można jeździć aż czterema pojazdami. W celu skorzystania z atrakcji konieczne jest zakupienie żetonu (1 żeton to koszt 5 zł i uprawnia do 3 minutowej jazdy). Dzieci korzystające z przejazdu powinny być samodzielne, sugerowany wiek dla kierowców to minimum 4 lata. Osoby dorosłe nie mogą uczestniczyć w przejazdach. 
Po ukończeniu przejazdu uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia toru. Jeżeli uczestnik ma kilka żetonów - powinien ponownie stanąć w kolejce. Wykorzystanie kilku żetów jednocześnie jest możliwe tylko w sytuacji kiedy inne dzieci nie oczekują na przejazd oraz obsługa toru wyrazi zgodę. 


15. Osoby korzystające z Sali Zabaw zobowiązane są do przestrzegania poleceń dotyczących bezpieczeństwa zabawy i spraw organizacyjnych personelu.
    

16. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.


17. Na terenie Sali Zabaw dzieci i dorośli przebywają bez butów, ale w skarpetkach antypoślizgowych. Zakup bezpiecznych skarpetek jest możliwy w recepcji obiektu.

18. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, łańcuszków, zegarków, kolczyków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.


19. Jedzenie i napoje można spożywać wyłącznie przy stolikach w strefie kafeteryjnej lub urodzinowej. Wnoszenie własnych artykułów spożywczych, niezakupionych w kafeterii SNG jest zabronione.


20. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie sali nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na terenie Sali Zabaw, jak i w całym obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia broni i wprowadzania zwierząt.


21. Okrycie wierzchnie, obuwie i torby prosimy zostawiać w szatni, szafie lub szafkach  zamykanych – do dyspozycji gości pozostają samoobsługowe szafki depozytowe.


22. Wynoszenie z Sali Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji jest zabronione.

 

23. Wnoszenie na Salę Zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z sali, jak również wnoszenie własnych zabawek  jest zabronione. Do takich rzeczy zalicza się między innymi wózki dziecięce – takowe można pozostawić w Recepcji Ancymondo.

 

24. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających   zagrożenie na terenie Sali Zabaw należy natychmiast poinformować  Obsługę. Operator konstrukcji zabawowej cyklicznie dokonuje przeglądów stanu technicznego wszystkich atrakcji.


25. Klienci Sali Zabaw używają opasek/transponderów, które powinni nosić przez cały czas pobytu  na terenie Sali. Wejście na teren Sali Zabaw następuje przez bramkę wejściową. Opuszczenie terenu Sali Zabaw równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z jej atrakcji. Ponowne wejście na teren Sali jest możliwe jedynie po ponownym wykupieniu biletu wstępu.


26. Za zgubienie lub uszkodzenie transpondera naliczona zostanie opłata w wysokości określonej  w cenniku. Zabronione jest wynoszenie transponderów poza teren Sali. Zabrania się przekazywania transponderów osobom trzecim.


27. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.


28. Z urządzeń, zabaw i atrakcji klienci powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami.


29. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie Sali Zabaw, w którym zostanie poszkodowane dziecko lub opiekun, należy fakt ten natychmiast zgłosić Obsłudze.


30. Obsługa Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.


31. Na terenie Sali Zabaw zabrania się:


- wspinania po zewnętrznych ścianach i siatkach konstrukcji zabawowej
- wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji, szczególnie z uwzględnieniem terenu wokół basenu z piłeczkami
- biegania po powierzchni nie przeznaczonej do zabawy 
- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy
- niszczenia konstrukcji, zabawek i elementów wystroju
- popychania innych dzieci
- wynoszenia piłeczek z basenu i innych zabawek
- jedzenia, żucia gum i picia podczas zabawy
- wnoszenia na teren sali zabaw przedmiotów niebezpiecznych.

32. Z jednym dzieckiem może wejść dwoje dorosłych.